Určite sa už aj vám stalo, že sa vám doma pokazila chladnička, alebo práčka, zišla by sa vám menšia rekonštrukcia, túžili ste po luxusnej dovolenke, alebo ste nemali peniaze na zaplatenie ďalšieho semestra. To všetko sú nepríjemné situácie, no v takýchto prípadoch môžete využiť napríklad aj spotrebný úver.

Spotrebné úvery môžeme charakterizovať ako pôžičky pre fyzické osoby, ktoré ich využijú na financovanie nepodnikateľkých potrieb. Najčastejšie sa využívajú na kúpu spotrebného tovaru, na rekonštrukcie domov a bytov, na kúpu dovolenky, či u študentov na vyplatenie školného. Tento úver je možné využiť skutočne na ľubovoľný účel. Spotrebný úver totiž možno rozlišovať na účelový a bezúčelový. Účelový sa využíva na vopred stanovený účel, bezúčelový možno využiť akokoľvek.

Ako možno spotrebný úver získať?

Na získanie spotrebného úveru je dôležité splniť niekoľko podmienok.

  • Osoba, ktorej bude úver poskytnutý musí byť staršia ako 18 rokov.
  • Musí mať štátne občianstvo a trvalé bydlisko na území SR.
  • Klient banyk musí tiež preukázať, že je schopný splácať úver zo svojho príjmu.
  • Niektoré bankové inštutúcie požadujú na poskytnutie úveru aj ručenie inou osobou.
  • Zároveň musí mať žiadateľ o úver v danej banke aj osobný účet.

Spotrebné úvery a ich členenie.

Poznáme niekoľko druhov spotrebných úverov. Jedným z najpodstatnejších členení je členenie podľa doby splatnosti. Krátkodobý spotrebný úver sa poskytuje do jedného roka, strednodobý úver od 2 do 5 rokov a dlhodobý úver sa poskytuje na 5 a viac rokov.

Zároveň si klient banky môže vybrať, ako mu bude úver vyplatený – v hotovosti, alebo prevedený na jeho osobný účet. Jednotlivé druhy spotrebných úverov tak možno kombinovať a vytvoriť si taký spotrebnú úver, ktorý bude každému klientovi banky ušitý ako na mieru.

Novinky Žiadne komentáre

Nemáte na účte aktuálne dostatok finančných prostriedkov a chcete si zakúpiť vec, po ktorej už veľmi dlho túžite? Podobný problém rieši množstvo Slovákov, ktorí skrátka nedokážu z výplaty usporiť toľko, aby z nej mohli financovať všetky svoje túžby č potreby. Preto prichádzajú k slovu bankové či nebankové inštitúcie, poskytujúce rôzne úvery a pôžičky. Špecifickou skupinou sú v tejto oblasti mladí ľudia, majúci určité vymedzené možnosti a nároky. Tým banky poskytujú úver pre mladých, o ktorom bude reč v nasledujúcich riadkoch.Úvery, pôžičky, splátky, úroky…mnohým sa tieto pojmy zlievajú a potom sa prirodzene nedokážu kvalifikovane rozhodnúť, ako zabezpečiť financovanie svojich zážitkov či potrieb. Netreba zúfať, stačí pozorne čítať, vďaka čomu sa tak neskôr dokážete lepšie zorientovať v tomto svete pôžičiek. Tak predovšetkým, pri poskytnutí úveru, resp. pôžičky, vystupujete vy ako dlžník a banka ako veriteľ. Čiže vy dlhujete banke, ktorá o tom dobre vie, a má zákonné spôsoby, ako v prípade vašej neochoty vymôcť od vás dlžné peniaze. To je však výnimočný scenár, ktorý ako pevne veríme, sa vás týkať určite nebude. Úrok je percentuálne vyčíslená čiastka z úveru, ktorú splatíte banke nad rámec získanej sumy.Čiže ak ste si požičali 1 000 € pri úroku 1 %, nevrátite banke „len“ tých tisíc eur, ale 1 100 € aj so započítaným úrokom. Banka totiž má s pôžičkou určité náklady a prirodzene nechce ostať stratová, preto tieto úroky započítava. Treba rozlišovať medzi splátkou a platbou. Splátka sa viaže vyslovene len na tú dlžnú sumu, teda napríklad na tisíc eur, kým platba už je aj so započítanými úrokmi a ide teda o vyššiu sumu. V súčasnosti sa na Slovensku pomerne úspešne presadzujú internetové banky, ponúkajúce svoje služby on-line bez kamenných pobočiek. Pre mladých priam ideálne – tým sa veľmi nechce strácať čas na klasickej pobočke banky, radšej všetko potrebné vybavia on-line a na internete. Ak ste aj vy v ešte mladom veku a túžite po výhodnej pôžičke či úvere, tak napríklad internetová banka Zuno bude pre vás tým správnym riešením!

Novinky Žiadne komentáre

Pod úverom sa vo finančnej praxi označuje poskytnutie peňažných prostriedkov veriteľom v určitej sume v prospech inej osoby, ktorého nazývame dlžníkom. Vzťah medzi veriteľom a dlžníkom je založený na podmienke, že dlžník vráti sumu finančných prostriedkov veriteľovi spolu s úrokom alebo inou náhradou. Úvery sa môžu rozdeliť podľa predmetu, na ktorý je úver poskytnutý. Ďalej podľa zaistenia, kedy ich rozdeľujeme na zabezpečené a nezabezpečené. Úvery sú jednorazové a postupné a z časového hľadiska krátkodobé, strednodobé a dlhodobé. Read the rest of this entry »

Novinky Žiadne komentáre

Ak vám chýbajú peniaze, potrebujete si požičať alebo na istý čas finančne pomôcť, vašu situáciu môžu hravo vyriešiť úvery, ktoré si môžete nastaviť podľa toho, aké sú vaše finančné možnosti a do akej miery ste schopný daný úver splácať. Read the rest of this entry »

Novinky Žiadne komentáre

Už len to, že sa rozhodnete pravidelne sporiť, vám kvitujeme. V dnešnej dobe je naozaj ťažké si niečo popri živote aj odložiť na horšie časy. Aj napriek tomu, že žijeme vo finančne vyspelej dobe, často robíme pri sporení chyby. Prinášame vám zoznam piatich najčastejších chýb, ktorých sa dopúšťami pri sporení. Read the rest of this entry »

Sporenie Žiadne komentáre

Pred 50 rokmi dostávali zamestnanci vo fabrikách výplatu takým štýlom, že si na ekonomickom oddelení prevzali šeky a tie im potom v hotovostnej podobe vyplatili pracovníčky za okienkami. Zdá sa vám to dnes ako nereálne? Veru, vtedy však ešte bankové účty vôbec nefungovali tak vo veľkom, ako je tomu teraz! Až dnešná moderná doba spôsobila, že vlastný bankový účet sa stal jednou z našich základných potrieb. Veď kam by nám z práce inak poslali peniaze, všakže?

Vlastný bankový účet však nie je vhodný výhradne len pre zarábajúcich a aktívnych ľudí. Osobné účty sa zídu napríklad aj študentom, nakoľko aj tí často realizujú rôzne platby, vyberajú si hotovosť z bankomatu a v pozitívnom prípade zarábajú na brigádach. Navyše, k účtu sa viaže aj karta na výber hotovosti či platbu v predajniach, pričom práve pri platobných kartách existuje právna úprava, o ktorej príliš mnoho ľudí nevie – kartu môže používať len človek, ktorému karta patrí a nezaváži ani to, ak ju použije napríklad aj blízky rodinný príbuzný. Jednoducho svoju kartu môže použiť len jedna osoba. Aj to vkladá opodstatnenie do zakladania vlastných bankových účtov, keďže tým získavame miesto, kam nám môžu zamestnávatelia posielať peniaze, odkiaľ môžeme realizovať platby a zároveň môžeme platiť bezhotovostne. Momentálna situácia je taká, že banky výrazne znižujú poplatky za vedenie účtov, pričom ponúkajú zákazníkom aj iné výhody, ako výbery z bankomatov či vydanie platobnej karty zadarmo. Záujem bánk o zavádzanie účtov pre svojich klientov nie je náhodný – pokiaľ má banka vaše peniaze v úschove, zvyšuje svoje kapitálové krytie a otvárajú sa jej možnosti na investície. Je to celé čarovný kruh – pričom práve bankové účty sú najčastejšie na jeho začiatku.  Prečítajte si aj zaujímavé a poučné porovnanie sporiacich účtov!

Novinky Žiadne komentáre

Potrebujete urgentne peniaze na jednu zo situácií, aké sa občas v živote jednoducho vyskytnú? V tom prípade zrejme nemáte čas na osobnú návštevu pobočky banky, aby ste tam spísali dlhú zmluvu a pôžičke a ešte za to zaplatili pomerne vysoké úroky. Oveľa jednoduchšie je sadnúť si k počítaču, navštíviť tú správnu stránku a získať želaný úver. Že nereálne? Tak to teda nie, ten najvýhodnejší úver už môžete na Slovensku získať aj on-line na internete!

 

Vďačíme za to predovšetkým fenoménu internetových bánk, čiže bánk, ktoré nemajú kamenné pobočky a aktívne operujú len na internete. Tento fakt evokuje ich nižšie prevádzkové náklady, prejavujúce sa v nižších cenách bankových produktov. Spolu s tým sa spája aj lepšia možnosť informovania sa o podmienkach jednotlivých úverov. Kým v klasickej pobočke musíte počúvať pracovníka banky vysvetľujúceho jednotlivé konkrétnosti, na internete si jednoducho otvoríte všetky potrebné údaje v samostatnom okne. Úroky sú v tomto prípade taktiež pomerne výhodné – pohybujú sa už od výšky 6,9%. Samozrejme, veľmi záleží na požičanej sume, dobe splatnosti úveru a aj ďalších zmluvných podmienok. Každopádne, pokiaľ máte záujem o naozaj výhodný úrok a nechce sa vám kvôli tomu ísť do klasickej banky, tak práve na internete nájdete tie najvýhodnejšie úvery na slovenskom trhu! Veríme, že túto ponuku aj reálne využijete a získate tak finančné prostriedky, ktoré v danej situácii môžu výrazne napomôcť rozbehu vášho projektu či pri iných urgentných situáciách.

Novinky Žiadne komentáre

Do ďalšej výplaty zostáva ešte niekoľko dní, no posledné peniaze na vašom sa míňajú čoraz rýchlejšie? Neviete, či vám to bude stačiť, no nechcete si brať zbytočne veľkú pôžičku? Zostaňte v pohode s kontokorentným úverom.

 

Kontokorentný úver je povolené prečerpanie účtu, ktoré je ideálne ako finančná rezerva pri neplánovaných udalostiach. Práve vďaka povolenému prečerpaniu účtu sa vám nikdy nestane, že sa pre nedostatok peňazí nebudete mať ako dostať domov, že budete musieť nechať váš nákup v obchode alebo že večeru v reštaurácii bude musieť zaplatiť dáma. Jednoducho, v každej nečakanej situácii vás podrží rezerva na účte.

Plusy a mínusy kontokorentného úveru

Jednoznačným plusom takéhoto druhu „pôžičky“ je to, že ju kedykoľvek môžete, ale aj nemusíte využiť. Podrží vás teda vtedy, keď ju budete potrebovať, a nezaťaží vás vtedy, ak budete mať peňazí dostatok. Kontokorent umožňuje čerpanie debetného rámca tak, ako keby ste narábali s vlastnými peniazmi.

 

To znamená, že nemusíte nikomu preukazovať, na čo peniaze chcete použiť. Úroky platíte len za dni, ktoré ste v mínuse, a hneď ako vám na účet nabehne výplata, kontokorent sa automaticky spláca. Vždy, keď svoju pôžičku splatíte, teda navýšite stav účtu o požičanú čiastku aj s úrokmi, môžete ísť opäť do debetu.

 

No, samozrejme, podobne ako pri mnohých iných bankových produktoch, musíme aj tu rátať s úrokmi. A tie, veru, nie sú najmenšie. Úrokové sadzby pri kontokorentných úveroch sa aktuálne pohybujú v rozmedzí 8 až 18%. Niektoré banky však ponúkajú možnosť istého prečerpania účtu, kedy úroky nemusíte platiť. Napríklad, ak v ZUNO banke máte otvorený ÚČET PLUS a z rezervy miniete maximálne 100 eur, vyhnete sa plateniu úrokov. Myslieť treba tiež na to, že kontokorent nemôže mať ktokoľvek. Základnou podmienkou jeho získania je pravidelný mesačný príjem.

Využite kontokorent čo najefektívnejšie

Vzhľadom na už spomenutý vysoký úrok sa neodporúča využívať povolené prečerpanie na nákup drahších vecí, a to aj napriek tomu, že dnes môžete na váš kontokorent získať čiastku až nad 5000 eur. Povolené prečerpanie na účte by ste mali využívať najmä na preklenutie krátkodobého nedostatku peňažných prostriedkov. Bavíme sa teda o dobe niekoľkých dní, nie mesiacov a už vôbec nie rokov. Ak by ste tak neurobili, mohol by sa vám úver výrazne predražiť.

Novinky Žiadne komentáre

Malé plastové kartičky s logom banky sú v našich peňaženkách už snáď neodmysliteľnou súčasťou. Debetnú platobnú kartu, ktorú klienti dostávajú k účtu, využívame denno-denne. Viacerí sa bez nej nezaobídu ani na dovolenke.

 

Aj keď je pre nás väčšinou každá plastová kartička určená na platenie kreditkou, nie je to tak. Rozdiel medzi debetnou platobnou kartou a kreditnou platobnou kartou je zrejmý. Kým debetná karta slúži na čerpanie vlastných peňazí z účtu, kreditka je vlastne úverová karta, vďaka ktorej môžeme platiť požičanými peniazmi z banky. Či už si vezmeme so sebou na dovolenku kreditku, alebo debetnú platobnú kartu, oboje môžu byť pre nás neoceniteľným pomocníkom.

 

Nielen že nám platobné karty garantujú istú bezpečnosť našich financií, ale umožňujú nám taktiež platby za tovary a služby. Vďaka platobným kartám sa taktiež môžeme vždy spoľahnúť na dostatok hotovosti v prípade nutnosti. Zároveň je platba nimi jednoduchá, pohodlná a nemusíme sa trápiť hľadaním zmenární. Pri používaní platobnej karty by ste však mali myslieť na niekoľko zásad.

Aby vás používanie karty v zahraničí nevyšlo draho

To je snáď tým najzákladnejším, na čo by ste mali myslieť pri používaní vašej kreditnej či debetnej platobnej karty v zahraničí. Skôr ako sa rozhodnete spoľahnúť sa na platby kartou a výbery hotovosti v zahraničí, informujte sa vo svojej banke o všetkých možných poplatkoch za tieto úkony.

 

Napríklad v banke ZUNO máte všetky platby kartou doma, ako aj v zahraničí úplne zadarmo. Pokiaľ budete mať v ZUNO zriadený ÚČET PLUS, neplatíte dokonca ani za výbery hotovosti z bankomatov v zahraničí. Informujte sa tiež o výške povoleného prečerpania na účte, pokiaľ ho využívate.

Nespoliehajte sa len na platobnú kartu

Nezabudnite sa opýtať tiež na to, čo robiť v prípade zneužitia karty. V zahraničí a najmä vo vyhľadávaných dovolenkových destináciách si totiž neraz na svoje prichádzajú práve zlodeji. Samozrejme, každá banka v podobných prípadoch postupuje zablokovaním platobnej karty. Pre takýto prípad sa neodporúča spoliehať sa len na platobnú kartu. Vezmite si so sebou na dovolenku aj určitú hotovosť a čerpajte z nej vždy len toľko, koľko v danej chvíli potrebujete.

 

Banky sa zhodujú na tom, že na dovolenke by ste mali mať so sebou aspoň základnú hotovosť – teda takú, ktorú využijete napríklad na platbu drobností, suvenírov či v kluboch a baroch. Neberte si však so sebou vždy celú sumu peňazí. Ideálne je nechať si väčšinu hotovosti na hoteli v trezore, prípadne niekde starostlivo odložené. Pokiaľ vám to však banka i destinácia dovoľuje, pri všetkých vyšších platbách uprednostňujte platobnú kartu. S kartou od ZUNO vás to vyjde rozhodne lacnejšie, ako keby ste si pravidelne zamieňali hotovosť.

Novinky Žiadne komentáre

Väčšina Slovákov si mesačne nedokáže ušetriť vôbec nič a len jedna pätina Slovákov si vie ušetriť viac ako 100 eur mesačne. Napriek týmto faktom slovenské domácnosti zaznamenali ku koncu apríla 2013 výrazný nárast vkladov.

 

Údaje Národnej banky Slovenska informovali o tom, že ku koncu apríla 2013 dosiahli vklady slovenských domácností celkovo približne 25,5 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2012 ide o 5,1 % nárast, čo dokopy predstavuje zvýšenie o 1,2 miliardy eur.

 

Väčšina Slovákov si mesačne nedokáže ušetriť žiadne financie a tí, ktorí sporia, si mesačne odkladajú do 100 eur. Podľa prieskumu, ktorý pre VÚB banku zrealizovala agentúra 2muse, sú Slováci v investovaní naďalej konzervatívni. Z dostupných finančných produktov uprednostňujú najmä termínovaný vklad, prípadne aj sporiaci účet.

Disciplinovaní klienti

Podľa analýzy Sberbank Slovensko sú Slováci pri sporení väčšinou disciplinovaní. Z analýzy vyplynulo tiež to, že každý štvrtý Slovák má v banke okrem bežného účtu zriadené aj šetrenie, teda vkladnú knižku, sporiaci účet alebo termínovaný vklad. Až 60 % šetriacich Slovákov si odkladá peniaze na svoj sporiaci účet pravidelne raz do mesiaca, prípadne raz za dva mesiace.

1

Termínovaný vklad je stále najpopulárnejší

Slováci pri výbere termínovaných vkladov uprednostňujú najmä termínované vklady do jedného roka. Z toho vyplýva, že čoraz viac ľudí uprednostňuje bankové produkty bez zbytočnej dlhodobej viazanosti. Niektoré banky dokážu svojim klientom ponúknuť zaujímavý úrok dokonca už pri fixácii na jeden mesiac. Najvyšší úrok 0,80% pri takejto krátkej fixácii ponúka ZUNO.

Dôležité je porovnávanie termínovaných vkladov

Aj keď rozhodujúcim faktorom pri výbere termínovaného vkladu je výška úroku, dôležitú rolu zohrávajú aj viaceré iné faktory.  Predtým, než sa rozhodnete vložiť si peniaze na termínovaný vklad, urobte si krátky prieskum trhu a nezabudnite si preveriť aj všetky možné poplatky, ktoré si banka môže účtovať. Či už to je poplatok za založenie vkladu, alebo poplatok za predčasné zrušenie vkladu. Zároveň si overte výšku minimálnej sumy, ktorá je potrebná na založenie vkladu.

V ZUNO bez zbytočných obmedzení

So ZUNO si môžete založiť VKLAD so zaujímavým úrokom 1,25 % už od jedného roka bez akýchkoľvek obmedzení. Otvorenie, vedenie aj zrušenie termínovaného účtu vás nestojí absolútne nič. Ak si teda svoj VKLAD vyberiete predčasne, nemusíte sa báť žiadnych poplatkov či sankcií. Obmedzovať sa nemusíte ani výškou minimálneho vkladu a po celú dobu VKLADU máte garantovanú výšku úrokovej sadzby.

 

Ak teda patríte k tým Slovákom, ktorí si mesačne dokážu odložiť z výplaty zaujímavú sumu peňazí, neskrývajte ich doma v ponožkách. Zhodnoťte ich v ZUNO. Veď napríklad už pri vklade 10 000 eur za 3 roky môžete zarobiť po zdanení 304,03, čo je zaujímavá suma. Doma by vám vaše odložené panieze, veru, nezarobili vôbec nič.

Novinky Žiadne komentáre

Older Entries »